Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Lằn Ranh Đỏ Mỏng Manh 1998

Lằn Ranh Đỏ Mỏng Manh 1998

Một nhóm binh sĩ phải đối mặt với một trận chiến khó xảy ra tại Guadalcanal, nơi họ chiến đấu với mọi khó khăn để tồn tại. Khi chiến tranh tiến triển, họ thua kém nhau trong khi vẫn hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim